Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Μπορεί να εγκατασταθεί ένα σύστημα ATW σε ψυχρές περιοχές;

  • 0013

Απάντηση

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στα συστήματα ATW δεν υπάρχει όριο λειτουργίας σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η αντλία θερμότητας λειτουργεί και σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός. Όταν η αντλία θερμότητας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις μέγιστες απαιτήσεις θέρμανσης ενός σπιτιού, ενεργοποιείται ένα εφεδρικό ηλεκτρικό σύστημα για παροχή πρόσθετης θέρμανσης.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.