Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Τι είδους πληροφορίες θα πρέπει να παράσχω για να λάβω προσφορά για την εγκατάσταση ενός συστήματος ATW;

  • 0010

Απάντηση

Πρέπει να γνωρίζουμε τις απαιτήσεις θέρμανσης για ένα σπίτι ή ένα κτίριο. Απευθυνθείτε σε έναν ειδικό για ζητήματα θέρμανσης. Για την τοποθέτηση ενός συστήματος ATW σε ένα υπάρχον σπίτι, ανατρέξτε στους λογαριασμούς ρεύματος των τελευταίων 12 μηνών, για να δείτε την ποσότητα της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.