Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Μπορώ να χρησιμοποιήσω ξανά τους υπάρχοντες υδραυλικούς σωλήνες και σωλήνες ψυκτικού μέσου για να εγκαταστήσω ένα σύστημα ATW;

  • 0009

Απάντηση

Η τοποθέτηση του συστήματος ATW μπορεί να γίνει με χρήση των υπαρχόντων υδραυλικών σωλήνων. Ωστόσο, συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε τους υπάρχοντες σωλήνες ψυκτικού μέσου όταν τοποθετείτε ένα σύστημα ATW.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.