Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Πώς εγκαθίσταται ένα σύστημα ATW;

  • 0007

Απάντηση

Η προσθήκη ενός συστήματος ATW σε ένα διαιρούμενο σύστημα απαιτεί σωληνώσεις για κύκλωμα ψυκτικού μέσου και υδραυλικές σωληνώσεις. Η προσθήκη ενός συστήματος ATW σε ένα σύστημα μονομπλόκ απαιτεί μόνο υδραυλικές σωληνώσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, απαιτείται πρόσθετη καλωδίωση.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.