Συστήματα WATERSTAGE™ ATW Είναι υψηλό το κόστος λειτουργίας ενός συστήματος ATW;

  • 0006

Απάντηση

Η τεχνολογία αντλίας θερμότητας υψηλής απόδοσης διατηρεί χαμηλό το κόστος λειτουργίας του συστήματος ATW.*
Το WATERSTAGE είναι εμπορικό σήμα της Fujitsu General Limited.