Διαιρούμενα συστήματα επιτοίχιας τοποθέτησης Σειρά Designer (Υψηλός συντελεστής απόδοσης)

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
ASYG07LUCA
ASYG09LUCA
ASYG12LUCA
ASYG14LUCA

Λειτουργίες

Λεπτή σχεδίαση

Μια μεγάλη κινούμενη μπροστινή επιφάνεια και ένας εναλλάκτης θερμότητας υψηλής πυκνότητας πολλαπλών διαδρομών

Η λεπτή και κομψή σχεδίαση αυτής της μονάδας εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας Ø5-mm και ενός ανεμιστήρα υψηλής απόδοσης.

Λειτουργία υψηλής ισχύος

Χρονοδιακόπτης 3 λειτουργιών (εβδομαδιαίος/πρόγραμμα/ύπνος)

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Ο εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται με ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο. Μπορούν να καθοριστούν έως 4 σετ χρόνων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανά ημέρα και έως 28 τέτοια σετ ανά εβδομάδα. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη και χρονοδιακόπτη ύπνου με το πάτημα ενός κουμπιού.

Λειτουργία θέρμανσης 10 ºC

Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην μειώνεται κάτω από τους 10 °C, ώστε να μην κρυώνει ο χώρος όταν δεν βρίσκονται μέσα σε αυτόν άνθρωποι. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο με ασύρματο τηλεχειριστήριο.

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος