Αεραγωγός Υψηλής Στατικής Πίεσης  ARYG60LHTA

Μονάδα εσωτερικού χώρου και μονάδα εξωτερικού χώρου

ALL DC
Μονάδα εσωτερικού χώρου :
ARYG60LHTA
Μονάδα εξωτερικού χώρου :
AOYG60LATT
Λήψη :
Κατάλογος

Λειτουργίες

  • Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση
  • Σχεδίαση που παράγει υψηλή στατική πίεση
  • Εύκολη εγκατάσταση (μικρές διαστάσεις και βάρος)
  • Λειτουργία χαμηλού θορύβου
  • Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Εικονίδια λειτουργιών

Οικονομική λειτουργία: Η ρύθμιση του θερμοστάτη προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, ώστε να αποφεύγεται η περιττή ψύξη ή θέρμανση. Αυτόματη εναλλαγή: Η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης με βάση την καθορισμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του δωματίου. Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα: Ο μικροεπεξεργαστής ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα και την παροχή αέρα του ανεμιστήρα ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία του δωματίου. Αυτόματη επανεκκίνηση: Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας όταν επανέλθει η ηλεκτρική τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος. Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και χρονοδιακόπτης θερμοκρασίας: Ρυθμίζει τη θερμοκρασία για δύο σετ χρόνων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Σύμβολο φίλτρου: Υποδεικνύει πότε πρέπει να καθαρίζεται το φίλτρο. Blue fin

Επιλογές

Καθορισμός περιορισμού εύρους θερμοκρασιών: Καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο όριο θερμοκρασίας του δωματίου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και άνετου περιβάλλοντος. Αυτόματη επαναφορά καθορισμένης θερμοκρασίας: Η καθορισμένη θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στο προηγούμενο επίπεδο. Λειτουργία θέρμανσης 10 ºC: Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην μειώνεται κάτω από τους 10 °C, ώστε να μην κρυώνει ο χώρος όταν δεν βρίσκονται μέσα σε αυτόν άνθρωποι. Λειτουργία χαμηλού θορύβου: Μειώνει τη στάθμη θορύβου μιας μονάδας εξωτερικού χώρου. Είσοδος καθαρού αέρα: Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής καθαρού αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσω ενός ανεμιστήρα συνδεδεμένου σε μια εξωτερική μονάδα ελέγχου. Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης: Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέλθει ένας προκαθορισμένος χρόνος μετά από την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. Χρονοδιακόπτης ύπνου: Αλλάζει σταδιακά τη θερμοκρασία του δωματίου ώστε να διατηρείται ένα άνετο περιβάλλον ύπνου. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη: Ρύθμιση της ώρας για 1 από τις ακόλουθες 4 επιλογές: On (Ενεργοποίηση), Off (Απενεργοποίηση), On to Off (Ενεργοποίηση σε απενεργοποίηση) και Off to On (Απενεργοποίηση σε ενεργοποίηση) Έξοδος εξωτερικού σήματος σφάλματος Είσοδος εξωτερικού σήματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Δυναμικότητα

Ψύξη  15.0 kW
Θέρμανση  18.0 kW


Προδιαγραφές

Ηλεκτρική τροφοδοσία Φάση Τριφασικό
Τάση 400 V
Συχνότητα 50 Hz
Δυναμικότητα Ψύξη 15.0 kW(6.2 - 17.5) kW
Θέρμανση 18.0 kW (6.2 - 20.0) kW
Ισχύς εισόδου Ψύξη 4.70 kW
Θέρμανση 5.15 kW
EER Ψύξη 3.19 W/W
COP Θέρμανση 3.50 W/W
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας Ψύξη 12.5 A
Θέρμανση 12.5 A
Αφαίρεση υγρασίας 2.0 I/h
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) Υψηλή 45 dB(A)
Μεσαία 40 dB(A)
Χαμηλή 36 dB(A)
Αθόρυβο - dB(A)
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) Υψηλή 45 dB(A)
Μεσαία 40 dB(A)
Χαμηλή 36 dB(A)
Αθόρυβο - dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) Υψηλή 56 dB(A)
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) Υψηλή 58 dB(A)
Παροχή αέρα Εσωτερικός χώρος Υψηλή 3550 m3/h
Εξωτερικός χώρος Υψηλή 6900 m3/h
Εύρος τιμών στατικής πίεσης (τυπικό) 60 έως 260 (60) Pa
Καθαρές διαστάσεις
Εσωτερικός χώρος
Ύψος 425 mm
Πλάτος 1250 mm
Βάθος 490 mm
Καθαρές διαστάσεις
Εξωτερικός χώρος
Ύψος 1290 mm
Πλάτος 900 mm
Βάθος 330 mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικός χώρος 54 kg (119 lbs)
Εξωτερικός χώρος 104 kg (229 lbs)
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης Υγρό 9.52 mm
Αέριο 15.88 mm
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης Εσωτερικός χώρος 23.4 mm
Εξωτερικός χώρος 25.4 mm
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) 75 (30) m
Μέγ. Διαφορά ύψους 30 m
Εύρος τιμών λειτουργίας Ψύξη -15 έως 46 °C DB
Θέρμανση -15 έως 24 °C DB
Ψυκτικό μέσο Τύπος R410A
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 2,088
Φορτίο 3,450 g
Σπειροειδής
*2.
Η τιμή θορύβου είναι η μετρούμενη τιμή σε ανηχοϊκό δωμάτιο. Όταν η μέτρηση εκτελείται στην κατάσταση πραγματικής εγκατάστασης, ο θόρυβος και οι ανακλάσεις του ήχου από το περιβάλλον δίνουν συνήθως μια μετρούμενη τιμή υψηλότερη από αυτήν που υποδεικνύεται.

Διαστάσεις

Μονάδα εσωτερικού χώρου : ARYG60LHTA

Μονάδα εσωτερικού χώρου

Προαιρετικά εξαρτήματα

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
UTY-RNNYM
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
UTY-RVNYM
Απλό τηλεχειριστήριο
UTY-RSNYM
Μονάδα απομακρυσμένου αισθητήρα
UTY-XSZX
Κιτ δέκτη IR
UTY-LRHYM