Αεραγωγός υψηλής στατικής πίεσης διαιρούμενων συστημάτων Τύπος με εύρος δυναμικότητας 45-60

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
ARYG45LHTA
ARYG54LHTA
Τριφασικό 400 V
ARYG45LHTA
ARYG54LHTA
ARYG60LHTA

Λειτουργίες

Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Η χρήση της τεχνολογίας All-DC inverter επιτυγχάνει πολύ μεγαλύτερη απόδοση. (ισχύει για το μοντέλο 60.000 BTU)

Σχεδίαση που παράγει υψηλή στατική πίεση

Εύκολη εγκατάσταση (μικρές διαστάσεις και βάρος)

Η μονάδα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει μικρές διαστάσεις και μικρό βάρος. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μείωση του βασικού μεγέθους του πλαισίου και του συνολικού βάρους του υλικού.

Λειτουργία χαμηλού θορύβου

Οι λοξές γωνίες στο πάνω μέρος μειώνουν την τυρβώδη ροή του αέρα. Η χρήση πλαστικού περιβλήματος και ανεμιστήρα μειώνει τη στάθμη θορύβου που παράγεται από τη μονάδα.

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος