Αεραγωγός υψηλής στατικής πίεσης διαιρούμενων συστημάτων Τύπος με εύρος δυναμικότητας 72-90

Μοντέλα

Τριφασικό 400 V
ARYC72LHTA
ARYC90LHTA

Λειτουργίες

Μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση

Με τη χρήση ενός διπλού περιστροφικού συμπιεστή DC, ενός All-DC inverter και ενός μεγάλου εναλλάκτη θερμότητας επιτυγχάνεται σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση.

Επιλογή 5 λειτουργιών στατικής πίεσης

Η βελτιωμένη σχεδίαση και ευελιξία επιτρέπουν την επιλογή της ταχύτητας του ανεμιστήρα και της στατικής πίεσης μεταξύ 5 λειτουργιών. Η χρήση πλαστικού περιβλήματος και ανεμιστήρα μειώνει τη στάθμη θορύβου που παράγεται από τη μονάδα.

Αθόρυβη λειτουργία της μονάδας εξωτερικού χώρου

Η αθόρυβη λειτουργία μπορεί να επιλεγεί μέσω 2 ρυθμίσεων για τη μονάδα εξωτερικού χώρου.

Λειτουργία μείωσης ισχύος τις ώρες αιχμής

Η λειτουργία μείωσης ισχύος τις ώρες αιχμής ελέγχει τη λειτουργία της μονάδας εξωτερικού χώρου σε 4 βήματα, ώστε να μειώνεται η χρήση ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος