Διαιρούμενα συστήματα οροφής Άνεση για μεγάλα δωμάτια


Λειτουργίες

Ευέλικτη εγκατάσταση

Διατίθενται διάφορες επιλογές εγκατάστασης που ταιριάζουν με τη διάταξη του δωματίου.

Πολλαπλή αυτόματη ταλάντευση

Ο συνδυασμός των ταλαντεύσεων αριστερά/δεξιά και πάνω/κάτω επιτρέπει τον τρισδιάστατο έλεγχο της κατεύθυνσης παροχής του αέρα.

Είσοδος καθαρού αέρα

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος