Οροφής Άνεση για μεγάλα δωμάτια ABYG36LRTA

Μονάδα εσωτερικού χώρου και μονάδα εξωτερικού χώρου

ALL DC
Μονάδα εσωτερικού χώρου :
ABYG36LRTA
Μονάδα εξωτερικού χώρου :
AOYG36LATT
Λήψη :
Κατάλογος

Λειτουργίες

  • Ευέλικτη εγκατάσταση
  • Πολλαπλή αυτόματη ταλάντευση
  • Είσοδος καθαρού αέρα
  • Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Εικονίδια λειτουργιών

Οικονομική λειτουργία: Η ρύθμιση του θερμοστάτη προσαρμόζεται αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, ώστε να αποφεύγεται η περιττή ψύξη ή θέρμανση. Λειτουργία θέρμανσης 10 ºC: Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να μην μειώνεται κάτω από τους 10 °C, ώστε να μην κρυώνει ο χώρος όταν δεν βρίσκονται μέσα σε αυτόν άνθρωποι. Αυτόματη εναλλαγή: Η μονάδα πραγματοποιεί αυτόματη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης και ψύξης με βάση την καθορισμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία του δωματίου. Αυτόματες διπλές ταλαντεύσεις: Ενεργοποιεί τη σύνθετη διαδικασία ταλάντευσης της θυρίδας εξαερισμού τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη κατεύθυνση. Αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα: Ο μικροεπεξεργαστής ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα και την παροχή αέρα του ανεμιστήρα ανάλογα με τις αλλαγές στη θερμοκρασία του δωματίου. Αυτόματη επανεκκίνηση: Η μονάδα επανεκκινείται αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας όταν επανέλθει η ηλεκτρική τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος. Αγωγός καθαρού αέρα με δυνατότητα σύνδεσης: Μεταφέρει τον εξωτερικό αέρα στο εσωτερικό μέσω της σύνδεσης ενός παρεχόμενου αγωγού και ενός προαιρετικού εξαρτήματος στο άνοιγμα εισαγωγής καθαρού αέρα. Χρονοδιακόπτης ύπνου: Αλλάζει σταδιακά τη θερμοκρασία του δωματίου ώστε να διατηρείται ένα άνετο περιβάλλον ύπνου. Προγραμματισμός χρονοδιακόπτη: Ρύθμιση της ώρας για 1 από τις ακόλουθες 4 επιλογές: On (Ενεργοποίηση), Off (Απενεργοποίηση), On to Off (Ενεργοποίηση σε απενεργοποίηση) και Off to On (Απενεργοποίηση σε ενεργοποίηση) Σύμβολο φίλτρου: Υποδεικνύει πότε πρέπει να καθαρίζεται το φίλτρο.

Επιλογές

Καθορισμός περιορισμού εύρους θερμοκρασιών: Καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο όριο θερμοκρασίας του δωματίου, προκειμένου να επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ εξοικονόμησης ενέργειας και άνετου περιβάλλοντος. Αυτόματη επαναφορά καθορισμένης θερμοκρασίας: Η καθορισμένη θερμοκρασία επανέρχεται αυτόματα στο προηγούμενο επίπεδο. Λειτουργία χαμηλού θορύβου: Μειώνει τη στάθμη θορύβου μιας μονάδας εξωτερικού χώρου. Είσοδος καθαρού αέρα: Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής καθαρού αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσω ενός ανεμιστήρα συνδεδεμένου σε μια εξωτερική μονάδα ελέγχου. Χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης: Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα όταν παρέλθει ένας προκαθορισμένος χρόνος μετά από την ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη. Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης και χρονοδιακόπτης θερμοκρασίας: Ρυθμίζει τη θερμοκρασία για δύο σετ χρόνων ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και για κάθε ημέρα της εβδομάδας. Είσοδος εξωτερικού σήματος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Δυναμικότητα

Ψύξη  10.0 kW
Θέρμανση  11.2 kW


Προδιαγραφές

Ηλεκτρική τροφοδοσία Φάση Τριφασικό
Τάση 400 V
Συχνότητα 50 Hz
Δυναμικότητα Ψύξη 10.0 kW(4.7 - 11.4) kW
Θέρμανση 11.2 kW (5.0 - 14.0) kW
Ισχύς εισόδου Ψύξη 2.84 kW
Θέρμανση 2.87 kW
EER Ψύξη 3.52 W/W
COP Θέρμανση 3.90 W/W
Pdesign Ψύξη 10.0 kW
Θέρμανση (-10°C) 10.0 kW
SEER Ψύξη 6.10 W/W
SCOP Θέρμανση (Μέση τιμή) 4.10 W/W
Κλάση ενεργειακής απόδοσης Ψύξη A++
Θέρμανση A+
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας Ψύξη 7.9 A
Θέρμανση 7.9 A
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας Ψύξη 573 kWh/έτος
Θέρμανση 3414 kWh/έτος
Αφαίρεση υγρασίας 3.0 I/h
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) Υψηλή 47 dB(A)
Μεσαία 43 dB(A)
Χαμηλή 37 dB(A)
Αθόρυβο 32 dB(A)
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) Υψηλή 47 dB(A)
Μεσαία 43 dB(A)
Χαμηλή 37 dB(A)
Αθόρυβο 32 dB(A)
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) Υψηλή 51 dB(A)
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) Υψηλή 53 dB(A)
Στάθμη ηχητικής ισχύος Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) Υψηλή 61 dB(A)
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) Υψηλή 61 dB(A)
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) Υψηλή 67 dB(A)
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) Υψηλή 69 dB(A)
Παροχή αέρα Εσωτερικός χώρος Υψηλή 1900 m3/h
Εξωτερικός χώρος Υψηλή 6200 m3/h
Καθαρές διαστάσεις
Εσωτερικός χώρος
Ύψος 240 mm
Πλάτος 1660 mm
Βάθος 700 mm
Καθαρές διαστάσεις
Εξωτερικός χώρος
Ύψος 1290 mm
Πλάτος 900 mm
Βάθος 330 mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικός χώρος 46 kg (101 lbs)
Εξωτερικός χώρος 104 kg (229 lbs)
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης Υγρό 9.52 mm
Αέριο 15.88 mm
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης Εσωτερικός χώρος 22.0 mm
Εξωτερικός χώρος 25.6 mm
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) 75 (30) m
Μέγ. Διαφορά ύψους 30 m
Εύρος τιμών λειτουργίας Ψύξη -15 έως 46 °C DB
Θέρμανση -15 έως 24 °C DB
Ψυκτικό μέσο Τύπος R410A
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη 2,088
Φορτίο 3,450 g
Σπειροειδής

Διαστάσεις

Μονάδα εσωτερικού χώρου : ABYG36LRTA

Μονάδα εσωτερικού χώρου

Προαιρετικά εξαρτήματα

Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
UTY-RNNYM
Ενσύρματο τηλεχειριστήριο
UTY-RVNYM
Απλό τηλεχειριστήριο
UTY-RSNYM
Μονάδα αποστράγγισης αντλίας
UTR-DPB24T
Φλάντζα
UTD-RF204 (Round)