Κασέτα μικρών διαστάσεων διαιρούμενων συστημάτων Παροχή 4 κατευθύνσεων (Μικρές διαστάσεις και άνεση)

Μοντέλα

Μονοφασικό 230 V
AUYG12LVLB
AUYG14LVLB
AUYG18LVLB
AUYG24LVLA

Λειτουργίες

Ανεμιστήρας στροβιλοσυμπιεστή 2 σταδίων

Η υψηλή απόδοση επιτυγχάνεται με έναν ανεμιστήρα 2 σταδίων

Προηγούμενος ανεμιστήρας στροβιλοσυμπιεστή

Με ένα συμβατικό ανεμιστήρα, το εύρος των δυνατοτήτων εξόδου αέρα είναι περιορισμένο, καθώς η παροχή αέρα μετατοπίζεται προς το μοτέρ, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει διακυμάνσεις η ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από τον εναλλάκτη θερμότητας.

Ανεμιστήρας στροβιλοσυμπιεστή 2 σταδίων

Ο ανεμιστήρας στροβιλοσυμπιεστή 2 σταδίων νέας σχεδίασης παράγει 2 ξεχωριστές παροχές αέρα ώστε να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη κατανομή του αέρα στον εναλλάκτη θερμότητας.

Βελτιωμένη κατανομή αέρα

Θυρίδα εξαερισμού: Η καμπυλωτή θυρίδα εξαερισμού κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα όταν αυτός εξέρχεται από το χώρο ανάμεσα στο πλαίσιο και την οροφή, ώστε η παροχή του αέρα να κατανέμεται σε μεγαλύτερη απόσταση και σε μεγαλύτερο πλάτος.

Η κατανομή της παροχής αέρα σε μεγαλύτερο πλάτος ελαχιστοποιεί την ανομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας μέσα στο δωμάτιο.

Αθόρυβη λειτουργία

Η σχεδίαση με 7 πτερύγια τύπου ελάσματος επιτυγχάνει πιο αθόρυβη λειτουργία.

Λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος