Πολυδιαιρούμενα συστήματα Συστήματα ταυτόχρονα πολυδιαιρούμενα διπλού/τριπλού τύπου

Μοντέλα

Τριφασικό 400 V
Cooling10.0 kW
Heating11.2 kW
AOYG36LATT
Cooling12.5 kW
Heating14.0 kW
AOYG45LATT
Cooling14.0 kW
Heating16.0 kW
AOYG54LATT
Μονοφασικό 230 V
Cooling10.0 kW
Heating11.2 kW
AOYG36LBTB
Cooling12.1 kW
Heating14.0 kW
AOYG45LBTB
Cooling13.3 kW
Heating15.0 kW
AOYG54LBTB

Λειτουργίες

Καλύπτει μια ποικιλία αναγκών εγκατάστασης, από γραφεία μέχρι επαγγελματικούς χώρους, με έως 3 μονάδες εσωτερικού χώρου στο ίδιο δωμάτιο συνδεδεμένες με μία μονάδα εξωτερικού χώρου.

Επιλέξτε και εγκαταστήστε μονάδες εσωτερικού χώρου σύμφωνα με τη διαρρύθμιση των χώρων και το εκτιμώμενο θερμικό φορτίο ανάλογα με τον αριθμό των εργαζόμενων ατόμων και την κατεύθυνση και την ένταση του ηλιακού φωτός μέσα στο χώρο. Μπορούν να εγκατασταθούν σε μεγάλο χώρο ή σε χώρο με δάπεδο σχήματος L.

Υπάρχει δυνατότητα επίτευξης της ιδανικής κατανομής παροχής αέρα για βέλτιστη άνεση.

Εγκατάσταση που λαμβάνει υπόψη τη διάταξη του δαπέδου

Εγκατάσταση που λαμβάνει υπόψη την κατεύθυνση και την ένταση του ηλιακού φωτός που εισέρχεται στο δωμάτιο

Εγκατάσταση που λαμβάνει υπόψη τη διάταξη του δαπέδου και την κατεύθυνση και την ένταση του ηλιακού φωτός που εισέρχεται στο δωμάτιο

Ταυτόχρονος έλεγχος

Μπορούν να ελέγχονται ταυτόχρονα έως 16 μονάδες εσωτερικού χώρου με ένα ενσύρματο τηλεχειριστήριο στον τοίχο.

Εκχωρήστε έναν αριθμό ID σε κάθε μονάδα εσωτερικού χώρου χρησιμοποιώντας τον διακόπτη DIP που βρίσκεται στην ηλεκτρονική πλακέτα κάθε μονάδας.