FUJITSU GENERAL Group Management

(As of April 1, 2020)

Members of the Board

Chairman & Director

Junichi Murashima

President & Representative Director

Etsuro Saito

Vice President & Representative Director

Hiroshi Niwayama

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Hirohisa Yamaguchi

Director & Corporate Senior Executive Vice President

Tsunenao Kosuda

Director & Corporate Executive Vice President

Tadashi Hasegawa

Director & Corporate First Senior Vice President

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Director

Norio Yamaichi

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Komei Fujii

Auditor

Youichi Hirose

Executive Officers

President & Representative Director

Etsuro Saito

Vice President & Representative Director

Hiroshi Niwayama

Corporate Senior Executive Vice President

Tsunenao Kosuda

Corporate Executive Vice President

Tadashi Hasegawa

Corporate First Senior Vice President

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Corporate Senior Vice President

Yoshinobu Miyajima

Susumu Ohkawara

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Takumi Tsubouchi

Executive Fellow

Hideji Kawashima

Corporate Vice President

Morimitsu Takagi

Atsushi Itagaki

Masahiko Naito

Hiroyuki Sato

Masashi Okada

Sumie Morita

Hiroshi Kobayashi

Fellow

Eiji Futagami