Lite-järjestelmäohjain UTY-ALGXZ1

Ohjain

Ohjattavien järjestelmien enimmäismäärä :
1 VRF-verkkojärjestelmä
Ohjattavien yksiköiden enimmäismäärä :
100 ulkoyksikköä,400 sisäyksikköä
Lataa :
Tuoteluettelot

Ominaisuudet

Lite-järjestelmäohjain tarjoaa joukon vakiotoimintoja, joilla voi hallita ilmastointilaitteiden toimintaa pienessä tai keskikokoisessa rakennuksessa.

 • Enintään 400 sisäyksikköä ja 100 ulkoyksikköä VRF-verkkojärjestelmässä voidaan ohjata.
 • Tarkan ilmastoinnin ohjauksen lisäksi saatavilla on valinnaisia sovelluksia, jotka tarjoavat enemmän hallintaa.
 • Tukee 7 kieltä: Kiina, englanti, ranska, saksa, puola, venäjä ja espanja.

Visuaalisesti intuitiivinen käyttö

Napsauta ja käytä

Ominaisuus esitetään visuaalisesti näytössä käytön kannalta sopivimmasta näkökulmasta (napsauta ja käytä). Voit valita 4 näyttöasetuksesta: tontti, rakennus, kerros ja luettelo.

Ryhmien määritys eräohjausta varten

Sisäyksiköt voidaan ryhmittää yksinkertaista eräohjausta varten puuvalikosta. Ne voidaan ryhmittää organisaation hierarkian mukaan, kuten osastoittain.

* Rakennuksen 2D-pohjapiirustus tai 3D-perspektiivi ei ole käytettävissä Lite-järjestelmäohjaimessa.

MODBUS®-liittymän kautta yhdistettyjä kolmannen osapuolen laitteita voidaan hallita.

Vakiona
Järjestelmäohjain
Valinnaisena
Lite-järjestelmäohjain UTY-PLGXX2

Kun MODBUS®-sovitin (myydään erikseen) liitetään tietokoneeseen, MODBUS®-tuella varustettuja sähkölaitteita voidaan valvoa ja ohjata keskeisesti tietokoneelta. Keskusohjaus voi vähentää rakennuksen hukkaenergiaa, jota syntyy, kun käyttämättömiä laitteita ei sammuteta töiden aikana tai jälkeen. Lisäksi tarve valvonnalle paikan päällä vähenee.

Laaja toimintojen ja tietojen hallinta

Vakiona
Järjestelmäohjain ja Lite-järjestelmäohjain

Aikataulun hallinta

 • Kullekin kauko-ohjainryhmälle tai käyttäjän määrittämälle ryhmälle voi laatia vuosittaisen aikataulun.
 • Kytkennän/poiskytkennän, toimintatilan, paikallisen ohjauksen eston ja lämpötila-asetukset voi ohjelmoida päivää kohti 143 kertaa 10 minuutin välein ja 101 kokoonpanolle kussakin kauko-ohjainryhmässä.
 • Asetukset voi ohjelmoida ajanjaksolle, joka käsittää keskiyön.
 • Mahdollistaa erikoisasetusten ohjelmoinnin lomia varten koko vuoden ajalle.
 • Ulkoyksiköiden hiljainen toiminta voidaan ajastaa.

Laaja-alainen sisä- ja ulkoyksiköiden ohjaus

 • Kunkin sisäyksikön toiminnan tila näytetään.
 • Käynnistä ja sammuta sisäyksikkö ja vaihda sen toimintatilaa.
 • Lämpötila-alueen rajoituksen asettaminen
 • Ulkoyksiköiden hiljainen asetus

Paikallisen ohjauksen esto

Estää sisäyksikön toimintatilan, lämpötila-asetuksen tai kytkennän/poiskytkennän muuttamisen paikallisesti.

Virhehälytys ja sähköposti-ilmoitus

Jos jokin menee vikaan, tietokoneen näytössä näkyy virheilmoitus, äänimerkki kuuluu ja sähköposti-ilmoitus lähetetään. Virheet 365 edelliseltä päivältä kirjataan, ja niitä voi tarkastella.

Toiminta- ja ohjausloki

Toiminnan tilan ja ohjauksen lokia voi ylläpitää ja käyttää.

Tietokantojen tuonti ja vienti

Vain järjestelmänvalvoja saa tuoda ja viedä rekisteröinti-, pohjapiirustus- ja kuvatietoja.

Automaattinen kellon säätö

Ajan voi asettaa kaikille erän ohjaimille automaattisesti.

Sähkövarauksen jako

Vakiona
Järjestelmäohjain
Valinnaisena
Lite-järjestelmäohjain UTY-PLGXA2

Sähkövarauksen jakomenetelmä

Tällä menetelmällä voidaan laskea kullekin vuokralaiselle jaettavat kuukausittaiset energiakustannukset ilmastointilaitteiden käytön perusteella. Ensimmäinen vaihe on määrittää, kuinka paljon kunkin vuokralaisen tiloissa ilmastointilaitteet kuluttavat energiaa. Toisessa vaiheessa sähköyhtiön veloittama kokonaisenergiakustannus jaetaan kunkin vuokralaisen käyttämän energian mukaan, jolloin saadaan selville kunkin vuokralaisen energiakustannus. (Katso oikealla oleva kuva) Laskennassa otetaan huomioon eri tekijöitä, kuten tyhjänä olevien huoneiden lukumäärä ja yösähkön hinta, jotka näkyvät yksityiskohtaisesti energiakustannusten jako-ohjelmassa.

Esimerkki järjestelmän kokoonpanosta

1. Laske kunkin sisäyksikön käyttämä energian määrä

2. Laske ulkoyksikön kullekin sisäyksikölle jakama energian määrä

3. Yhdistä kunkin sisäyksikön käyttämä energian määrä ja ulkoyksikön niille jakaman energian määrä, jotta saat käytetyn energian kokonaismäärän.

4. Laske kultakin vuokralaiselta veloitettava energiakustannus

Laske kunkin vuokralaisen energiakustannus jakamalla kokonaisenergiakustannus vuokralaisen energiankäytön osuudella kokonaiskäytöstä.

Etähallinta

Vakiona
Järjestelmäohjain
Valinnaisena
Lite-järjestelmäohjain UTY-PLGXR2

Järjestelmäohjainta voi käyttää paikan päällä tai etänä verkkojen välityksellä.

Järjestelmäohjain vaatii 2 yhdessä toimivaa ohjelmaa: VRF Controller toimii paikan päällä ja viestii VRF-järjestelmän kanssa;

Etäsijainnissa toimiva VRF Explorer tarjoaa käyttöliittymän ja viestii VRF Controllerin kanssa.

VRF Controller ja VRF Explorer toimivat yhdellä tietokoneella tai verkkoon yhdistetyillä tietokoneilla.

VRF Exploreria käyttävä tietokone voi ohjata keskitetysti enintään 10 VRF-järjestelmäsijaintia, joissa kussakin on enintään 20 rakennusta.

Keskusohjaus paikan päällä

Etäkeskusohjaus

Energiansäästön hallinta

Valinnaisena
Järjestelmäohjain UTY-PEGXZ1
Valinnaisena
Lite-järjestelmäohjain UTY-PLGXE2

Erilaisia energiaa säästäviä toimintoja voidaan valita vuodenajan, sään ja vuorokauden ajan mukaan. Energiaa voidaan säästää huomattavasti ja silti varmistaa asunnossa olijoiden mukavuus.

Energiansäästön tiedot: Tässä kaaviossa verrataan nykyisen kuukauden energiankulutusta edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden samaan kuukauteen. Näin energiansäästöstä on helppo pysyä perillä.

Sisäyksiköiden kierto

Sisäyksiköt voi asettaa automaattiseen kiertoon, jolloin ne toimivat ryhmässä määritetyn vuosiaikataulun mukaisesti, mikä vähentää virrankulutusta mutta varmistaa silti asunnossa olijoiden mukavuuden. Sisäyksikölle voi valita seisauksen keston.

Huipun katkaisu

Tehon kokonaiskulutusta valvova tehomittari vaihtelee sisäyksiköiden lämpötilaa, sammuttaa termostaatteja ja hallitsee muilla keinoin energiankäyttöä huolehtien samalla asunnossa olijoiden mukavuudesta ja ylläpitäen kullekin aikasegmentille määritettyä tavoitekulutusta. Ohjattavat sisäyksiköt voidaan ryhmittää, ja ohjaustaso voidaan määrittää kullekin ryhmälle.

Ulkoyksikön tehonsäästö

Ulkoyksikön tehon ylärajaa voidaan säätää vähentämään virrankulutusta kuumana kesänä tai kylmänä talvena kylmäainejärjestelmien keskiarvoisen virransäästökapasiteetin mukaisesti. Tehon ylärajaksi voidaan asettaa vähintään 50 % nimellistehosta.

Lataa