FUJITSU GENERAL Gruppe Management

(Stand 1. April 2021)

Vorstandsmitglieder

Vorsitzender & Representative Director

Etsuro Saito

Vizepräsident & stellvertretender Direktor

Hiroshi Niwayama

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Hirohisa Yamaguchi

Director & Corporate Senior Executive Vice President

Tsunenao Kosuda

Direktor & Stellvertretender Vorstandsvorsitzender

Tadashi Hasegawa

Director & Corporate First Senior Vice President

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Audit & Supervisory Board

Auditor & Aufsichtsratsmitglied

Akira Inoue

Komei Fujii

Auditor

Youichi Hirose

Corporate Executive Officers, Fellows

Vorsitzender

Etsuro Saito

Corporate Senior Executive Vice President

Hiroshi Niwayama

Tsunenao Kosuda

STellvertretender Vorstandsvorsitzender

Tadashi Hasegawa

Corporate First Senior Vice President

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Susumu Ohkawara

Corporate Senior Vice President

Kimihiko Shimizu

Masataka Eto

Yosuke Nakagawa

Takumi Tsubouchi

Masashi Okada

Executive Fellow

Hideji Kawashima

Corporate Vice President

Atsushi Itagaki

Masahiko Naito

Hiroyuki Sato

Sumie Morita

Hiroshi Kobayashi

Toshio Kano

Shigeki Asai

Fellow

Eiji Futagami