Mitmikjaotusega süsteemid 8 seadmega mitmikjaotuse tüüpi

Mudelid

230 V, ühefaasiline
Cooling14 kW
Heating16 kW
AOYG45LBT8

Funktsioonid

Suur efektiivsus ja kompaktne disain

Kompaktne välisseade

14 kW võimsusklassi mitmikjaotusega mudeli kõrgus: 1290 mm, uue mudeli kõrgusl: 914 mm (29% lühem)

Meie innovaatilised tehnoloogiad

Suur ja efektiivne ventilaator

Sisaldab äsja projekteeritud suure efektiivsusega ventilaatorit.

Ventilaatori alalismootor

Väikse alalismootori kasutamine aitab saavutada hea jõudluse ja efektiivsuse.

Soojusvaheti

Suure tihedusega torustik ja kolmerealine disain aitavad tagada soojusvaheti kompaktsuse ja energiaefektiivsuse.

Alalisvooluga töötavad väga efektiivsed kaks kruvipumpa

Kasutatakse suure jõudluse ja madala müratasemega kahte alalisvoolu-kruvipumpa.

Suur hooajaline energiaefektiivsus

Kliimaseade toimib hooajast ja ilmaoludest sõltuvalt välistemperatuuri eri vahemikus. Kliimaseade toimib hooajast ja ilmaoludest sõltuvalt välistemperatuuri eri vahemikus. See tähendab, et enam kui 90% tööajast on kliimaseade nimivõimsuse asemel osalisel koormusel. Seetõttu pöörake tähelepanu meie kliimaseadmete energiasäästujõudlusele, mis põhineb reaalsel kasutusel. Täieliku alalisvoolu ja patenditud inverterisüsteemi kasutamine aitab osalisel koormusel töötavate meie kliimaseadmete energiaefektiivsust oluliselt parandada.

EER 4,75 (50% koormusel)

Suurem mugavus

Jahutusaine optimeeritud juhtimine kliimaseadme kiiremaks tööks

Jahutusaine optimeeritud juhtimine võimaldab maja või hoone iga toa kiiremat jahutamist.

Keskne kaugjuhtimispult (valikuline)

Elamutele on saadaval valikuline keskne juhtpult. Kõiki siseseadmeid saab lihtsasti kasutatava intuitiivse liidese abil keskselt juhtida. Kaugjuhtimispuldiga saab valida mitmesuguseid energiasäästusuvandeid.

Keskne ja individuaalne juhtimine

Kuni 8 siseseadme partiijuhtimine võimaldab kogu seadmete lõikes ühtset toatemperatuuri, õhuvoolu mahtu ja kohtjuhtimise keelamist.

Intuitiivne liides

  • Taustvalgustusega suur LCD-ekraan
  • Hõlpsalt nähtav suur juhtpaneel

Mitme keele tugi

Võite valida inglise, prantsuse, saksa, kreeka, itaalia, portugali, vene, hispaania või türgi keele.

Süsteemikonfiguratsiooni näide

Aadressi käsitsi seadistamine pole vajalik Juhitav: 1 mitmikjaotusega süsteem Juhitavate siseseadmete maksimumarv: 8 Käsitsi aadressi säte pole vajalik*

Kui harukarbiga on ühendatud mitu siseseadet, siis määratakse igale seadmele automaatselt eraldi aadress.

*Jahutussüsteemis pole ristühendused lubatud. Rühmasätted pole lubatud.

10 ºC kütmine

Majast lahkudes töötab kliimaseade minimaalses kütterežiimis ja säilitab 10 ºC toatemperatuuri.

Säästurežiim

Kui valite energiasäästurežiimi, siis iga siseseadme temperatuurisäte suureneb (jahutamisel) või väheneb (kütmisel) 1 °C võrra ja välisseadme maksimaalne energiatarve on piiratud.

Kohtjuhtimise keelamine

Kesksel kaugjuhtimispuldil on lukustussuvand, mis takistab iga toa kliimaseadme volitamatut kasutust. Kaugjuhtimispuldil on ka lapselukk, mis ei lase lastel kliimaseadet sisse ega välja lülitada või selle sätteid muuta.

Nädalataimer

Päeva kohta on võimalik programmeerida kuni 4 sisse-/väljalülitussätet. Seadistada saab 2 nädalamustrit: üks jahutushooajaks ja teine küttehooajaks.

Vaikne režiim

Paigalduskeskkonnast sõltuvalt võite valida 4 helitaseme vahel. Vaikse režiimi sisse-/väljalülitusaega saab seadistada taimeriga.

Paindlik disain ja lihtne paigaldus

Suuremahuline ühendus

Ühe välisseadmega saab ühendada kuni 8 siseseadet. Välisseade suudab ühendatud siseseadmeid juhtida kuni 130% nende kombineeritud võimsusest. See paindlikkus tagab eri toapaigutuste kliimavajadustele.

Paigaldus pika toruga

Siseseadmed saab kõrgel asuvasse korterisse või mitmekorruselisse ärihoonesse paigaldada välisseadme pikkade torudega.

Äärikühendustega lihtsustatud torud vähendavad ühendusvigade tõenäosust.

Ühendusvead tuvastatakse automaatselt. Ühendusvead tuvastatakse enne süsteemi täielikku töölehakkamist. /lihtsustatud ühendamine ennetab valesti ühendamist: sama ühendust saab kasutada üksiksüsteemi ja mitmikjaotusega süsteemiga. /torude lihtsustatud äärikühendus

Harukarpi saab paigaldada mitut moodi.

Kasutatavad paigaldusvõimalused

Laest rippumine

Vertikaalpaigalduse korral ärge jätke harukarpi laest rippuma.

Horisontaalne seinapaigaldus

Paigaldage harukarp nii, et selle ülemine külg jääb ülespoole.

Vertikaalne seinapaigaldus

Paigaldage harukarp nii, et selle juhtkarp jääb ülepoole.