• Meist
  • > Keskkonnakaitse

Meist

Keskkonnakaitse

Energiasääst ja ökoloogia

Ettevõte tegeleb teadlikult probleemidega, mis on seotud keskkonna, ressursside ja globaalse soojenemisega.

Rahvusvahelise Fujitsu Generali ettevõtte kõige tähtsam eesmärk on panustada kestlikult ökonoomse ühiskonna arendamisse. Fujitsu General tegeleb suure hulga keskkonnakaitse ettevõtmistega, mis on seotud nii tema toodete müügi, hoolduse ja utiliseerimisega kui ka püüdlusega üha parandada oma toodete energiatõhusust.

Keskkonnakaitse idee ettevõtte ärifilosoofias

Fujitsu General peab keskkonnakaitset oma ärifilosoofia üheks nurgakiviks. Rakendades oma tehnoloogilist oskusteavet IT-valdkonnas ja kasutades oma loomejõudu, toetame ühiskonna kestlikku arengut. Järgides kõiki keskkonnaseadusi ja -direktiive, edendame omaalgatusena ka keskkonnakaitse lisameetmeid. Kasutades tõhusaid individuaalseid ja üldisi meetmeid, anname oma panuse, et loomulik ja rikkalik keskkond säiliks ka tulevastele põlvedele.

Põhimõtted

  • Me teeme kõik võimaliku, et meie toodete keskkonnareostus oleks minimaalne kogu nende elutsükli vältel.
  • Oleme pühendunud toormaterjalide ja energia säästlikule kasutamisele ning rakendame 3-R-lähenemisviisi (reduce – vähenda, reuse – taaskasuta, recycle – töötle ümber), et valmistada tooteid, mis oleksid maksimaalselt keskkonnahoidlikud.
  • Viime riski inimeste tervisele ja keskkonnale miinimumi, loobudes kahulikest ainetest oma toodetes ning seega ka jäätmetes.
  • Oma toodetega aitame klientidel vähendada reostust ja parandada nende endi keskkonnatõhusust.
  • Pakume teavet oma keskkonnategevuse, toodete ja teenuste kohta ning rakendame ideid ja kriitikat selleks, et oma keskkonnaprogrammi veelgi parandada.
  • Viime riski inimeste tervisele ja keskkonnale miinimumi, loobudes kahulikest ainetest oma toodetes ning seega ka jäätmetes.

 

Lehekülje ülaosa


Go back to previous page