• > Podmínky používání

Podmínky používání

Podmínky používání

Tyto Podmínky vztahu ("Podmínky") jsou použity pro přístup na stránky www.fujitsu-general.com ("webové stránky") a na stránky poboček firmy Fujitsu (souhrnně Fujitsu General Group), které jsou na ně přímo a nebo nepřímo napojeny.

Článek 1. Použití podmínek

PROSÍM ČTĚTEPOZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY.
Používání a/nebo vstupování na tyto webové stránky ("Služba") předpokládá souhlas s Podmínkami. Fujitsu General Group poskytuje Službu na základě Podmínek, které mohou být čas od času měněny bez povinnosti předem o změnách informovat. Na http://www.fujitsu-general.com/terms/index.html/ je možno kdykoli platné podmínky nalézt. V případě, že s těmito podmínkami nesouhlasíte, měli byste tuto stránku neprodleně opustit.
V případě, že Podmínky jsou v rozporu s podmínkami podstránek, platí podmínky podstránek.

Článek 2. Náklady a výdaje

Článek 3. Shoda s místními zákony

Pro návštěvy uživatelů Stránek z míst mimo Japonsko platí, že na svou vlastní odpovědnost konají v souladu s místními zákony.

Článek 4. Dostupnost produktů

Článek 5. Vlastnická práva a Omezení použití

Článek 6. Obchodní značka

Článek 7. Odkazy z ostatních stránek

Článek 8. Odkaz z této stránky a/nebo podstránky na další stránky

Článek 9. Nabídka, přenesené materiály

Článek 10. Omezení

Fujitsu General Group může vztah kdykoli omezit či ukončit. Podmínky platí do té doby než vztah Fujtsu ukončí. Uživatel může vztah ukončit (a) smazáním všech materiálú získaných z těchto stránek a (b) všech souvisejících dokumentů, instalací a kopií obsahu. Fujitsu Genelal Group může vztah okamžitě ukončit bez předchozího upozornění, pokud byly porušeny kterékoli Podmínky. Po ukončení vztahu smažete veškeré materiály, dokumenty, instalace a kopií obsahu.

Článek 11. Pravidla pro export

Fujitsu General Group nemá námitek, aby obsah této stránky a/nebo podstránek byl dostupný v oblasti, ve které se nacházíte. Vstup na stránky v oblastech, kde je obsah ilegální, je zakázán. Vstupem na stránky souhlasíte s tím, že tak činíte z vlastní iniciativy a jste odpovědní za to, že neporušujete místní zákony, pravidla a regulace. Obsah podléhá regulacím vyplývajícím ze zákonů Japonska a/nebo ostatních zemí. Jakékoli porušení zákonů Japonska či jiných států je zakázáno.

Článek 12.Omezení odpovědnosti

FUJITSU GENERAL GROUP BUDE MAXIMÁLNĚ USILOVAT O SPRÁVNOST A AKTUÁLNOST INFORMACÍ NA STRÁNKÁCH, ALE NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SPRÁVNOST, ÚPLNOST A/NEBO AKTUÁLNOST. OBSAH STRÁNEK SE POSKYTUJE "JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ (VČETNĚ ZÁRUKY NÁROKU, ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. FUJITSU GENERAL GROUP NEZARUČUJE, ŽE OBSAH BUDE BEZCHYBNÝ.
FUJITSU GENERAL GROUP NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEPLÁNOVANÉ, NÁSLEDNÉ NEBO TRESTNÉ ŠKODY (VČETNĚ EKONOMICKÝCH ZTRÁT, ZTRÁT NA ZISKU NEBO ZTRÁT DAT), KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY VSTUPEM NEBO NESCHPNOST VSTUPU NA TYTO STRÁNKY DOKONCE I KDYBY TYTO PROBLÉMY PŘIPUSTIL.
Fujitsu General Group může změnit cokoli z obsahu stránek, včetně jejich struktury, podmínek, URL a ostatních informací na těchto stránek a může přerušit či pozastavit slubu kdykoli a bez předchozího upozornění. FUJITSU GENERAL GROUP NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ ZMĚNAMI OBSAHU STRÁNEK NEBO NEMOŽNOSTI POUUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK

Článek 13. Platné zákony a soudní dvůr

Článek 14. Úplná dohoda

Podmínky ustanovují úplnou dohodu mezi Vámi a Fujitsu General group a určují Vaše používání Služeb a nahrazuje jakékoli předchozí dohody.

Článek 15. Zřeknutí se a dělitelnost Podmínek

GT&C

 

Zpět na předcházející stránkuZpět nahoru


Go back to previous page