Split systémy

Nástěnné Standardní

ASYG07LMCA

Vlastnosti

Rozměry

Volitelné

Specifikace


ASYG07LMCA Vnitřní Jednotka

ASYG07LMCA Dálkový ovladač

AOYG07LMCA Venkovní Jednotka

Chladný2.0kW
Toplo3.0kW
ALL DC

  • Účinný kompaktní design
  • Komfortní proudění vzduchu
  • Režžim maximálního výkonu
  • Provoz při teplotě 10°C
  • Režžim nízké hlučnosti venkovní jednotky
  • 24hodinový programovatelný časovač
  • Provoz při nízkých venkovních teplotách
Modely s regulací i-PAM Nastavení lopatky nahorů/dolů : Lopatky se automaticky nastavují nahoru nebo dolů. Nastavení automatického proudění vzduchu : Mikro-počítač automaticky nastaví proudění vzduchu tak, aby se přizpůsobilo změnám pokojové teploty. Auto restart : V případě dočasného výpadku proudu, se následně klimatizace zapne v tom samém provozním režžimu, jakmile se přívod proudu obnoví. Automatická změna : Jednotka se automaticky přepíná mezi režimy topení a chlazení podle nastavené teploty a pokojové teploty. Provoz při teplotě 10°C : Pokojovou teplotu lze nastavit tak, aby neklesla pod 10&degC, cožž znamená, žže pokoj se příliš neprochladí, pokud není obýván. Ekonomický režim : Omezuje maximální provozní proud a provoz je o nižšžší spotřeběel. energie. Režžim vysokého výkonu : Provoz při max. proudění vzduchu a max. rychlosti kompresoru rychle místnost uvede do komfortního stavu. Režim nízké hlučnosti : Lze zvolit hladinu hluku venkovní jednotky. Spánkový časovač : Mikro počítač postupně automaticky mění pokojovou teplotu tak, aby byly vytvořeny příjemné podmínky pro spánek. Programový časovač : Tento digitální časovač umožní výběr jedné ze čtyř možžností ON, OFF, ON → OFF nebo OFF → ON. Označení filtru : Světelná signalizace potřeby čištění filtru. Dezodorační filtr s dlouhou životností : Oxidační a redukční účinky iontů generovaných pomocí ultra jemných keramických částic, umístěných ve filtrech, účinně eliminují absorbované pachy. Jablečný katechinový filtr : Jemné prachové částice, spóry a mikroorganismy jsou pohlcovány filtrem, nabitým statickou elektřinou a jejich dalšší růst je brzděn polyfenolickým extraktem z jablek. Omyvatelný panel

PDFKatalog ASYG07LMCA (236KB)

PDFKatalog Volitelné Příslušenství (426KB)


Specifikace

Vnitřní Jednotka : ASYG07LMCA

Venkovní Jednotka : AOYG07LMCA

Provozní režim Chlazení Topení
Výkon kW 2.0(0.5~3.0) 3.0(0.5~3.4)
Příkon kW 0.465 0.685
EER W/W 4.30 -
COP W/W - 4.38
Pdesign*1 (@-10°C) kW 2.0 2.3
SEER W/W 6.80 -
SCOP (Průměr) W/W - 4.10
Energetická třída
(Topení : Průměr)
- A++ -
- - A+
Provozní proud A 2.5 3.3
Roční spotřeba energie kWh/a 103 786
Teplotní provozní rozsah °CDB -10~43 -15~24
Jednotka Vnitřní Venkovní
Vzduchová výměna (High) m³/h 750 1670
Čisté rozměry (V׊×H) mm 268×840×203 535×663×293
Hmotnost kg(lbs) 8.5(19) 21(46)
Hladina akustického tlaku (H/M/L/Q) dB(A) 43/40/32/21 45
Akustický výkon dB(A) 59 58
Φ odvodu kondenzátu mm 13.8 15.8 to 16.7
Systémové údaje  
Napájení V/Φ/Hz 230/1/50
Odvlhčení I/h 1.0
Φ připojovacího potrubí (malé/velké) mm 6.35/9.52
Max. délka potrubí m 20(15)
Max. výškový rozdíl m 15
Chladivo (potenciál globálního oteplování) - R410A(1,975)

*1: Pdesign - Návrhové chladicí zatힾení / Návrhové topné zatힾení (při -10°C)

Zpět nahoru


Volitelné Příslušenství


Drájtový dájlkový ovladač
UTY-RNNYM


Drájtový dájlkový ovladač
UTY-RVNYM


Jednoduchý dájlkový ovladač
UTY-RSNYM


Komunikační deska
UTY-TWBXF


Sada pro externí připojení
UTY-XWZXZ5


Zpět nahoru


Rozměry

Vnitřní rozměry : 268×840×203mm


 

Zpět nahoru


Go back to previous page