Split systémy

Nástěnné

Výkon & Design

 

Vlastnosti

Tenký a šštíhlý design

Tenkého a šštíhlého designu je dosažženo několikacestným tepelným výměníkem s vysokou hustotou a velmi účinným ventilátorem.

Nasávání vzduchu obraz

Zpět nahoru


Vyššíšš topný výkon

Jmenovitý topný výkon je zachován i při venkovní teplotě 7°C.
Tento nový model pracuje i při venkovní teplotì 20°C

Zpět nahoru


Režžim maximálního výkonu

Možžnost dvacetiminutového kontinuálního provozu při maximálním proudění vzduchu a maximální rychlosti kompresoru. Rychlé chlazení a topení v krátkém čase ochladí nebo vytopí místnost.

Zpět nahoru


Režžim temperování na 10°C

Teplotu v místnosti lze nastavit tak, aby neklesla pod 10°C. Tak se předejde příliššnému ochlazení místnosti v případě, žže není právě obydlena.
*Režžim je dostupný pouze s bezdrátovým dálkovým ovladačem

Zpět nahoru


Režžim nízké hlučnosti venkovní jednotky

Pomocí bezdrátového dálkového ovladače lze zvolit režžim nízké hlučnosti venkovní jednotky.


Zpět nahoru


Úspora energie

Senzor lidské přítomnosti rozpozná osoby v místnosti. V případě jejich odchodu přepne jednotku do úsporného provozu. Po jejich návratu do místnosti se jednotka automaticky vrátí k původnímu režžimu.


Zpět nahoru


3 režžimy časovače
( Týdenní / Program / Spánkový )

Týdenní časovač lze snadno nastavit pomocí bezdrátového dálkového ovladače. ON, OFF lze nastavit ažž 4x během jednoho dne a ažž 28x během jednoho týdne. Programový nebo spánkový časovač lze také jednodušše nastavit jedním stisknutím.


Zpět nahoru


Provoz při nízkých venkovních teplotách

Chlazení : 43°C ~ -10°C

Topení : 24°C ~ -20°C


 

Zpět nahoru


Go back to previous page