Split systémy

Nástěnné Výkon & Design

ASYG09LTCA

Vlastnosti

Rozměry

Volitelné

Specifikace


ASYG09LTCA Vnitřní Jednotka

ASYG09LTCA Dálkový ovladač

AOYG09LTC Venkovní Jednotka

Chladný2.5kW
Toplo3.2kW
ALL DC


iF Product Design Award 2012

GOOD DESIGN

red dot design award winner 2012


  • Tenký a šštíhlý design
  • Vyššíšš topný výkon
  • Režžim maximálního výkonu
  • Provoz při teplotě 10°C
  • Režžim nízké hlučnosti venkovní jednotky
  • Úspora energie
  • 3 režžimy časovače (Týdenní/Program/Spánkový)
  • Provoz při nízkých venkovních teplotách
Modely s regulací i-PAM Senzor lidské přítomnosti : Tento senzor zachycuje pohyb osob v místnosti. Nastavení lopatky nahorů/dolů : Lopatky se automaticky nastavují nahoru nebo dolů. Nastavení automatického proudění vzduchu : Mikro-počítač automaticky nastaví proudění vzduchu tak, aby se přizpůsobilo změnám pokojové teploty. Auto restart : V případě dočasného výpadku proudu, se následně klimatizace zapne v tom samém provozním režžimu, jakmile se přívod proudu obnoví. Automatická změna : Jednotka se automaticky přepíná mezi režimy topení a chlazení podle nastavené teploty a pokojové teploty. Provoz při teplotě 10°C : Pokojovou teplotu lze nastavit tak, aby neklesla pod 10&degC, cožž znamená, žže pokoj se příliš neprochladí, pokud není obýván. Ekonomický režim : Omezuje maximální provozní proud a provoz je o nižšžší spotřeběel. energie. Režžim vysokého výkonu : Provoz při max. proudění vzduchu a max. rychlosti kompresoru rychle místnost uvede do komfortního stavu. Režim nízké hlučnosti : Lze zvolit hladinu hluku venkovní jednotky. Spánkový časovač : Mikro počítač postupně automaticky mění pokojovou teplotu tak, aby byly vytvořeny příjemné podmínky pro spánek. Programový časovač : Tento digitální časovač umožní výběr jedné ze čtyř možžností ON, OFF, ON → OFF nebo OFF → ON. Týdenní časovač : Různý ON-OFF čas lze nastavit na kažždý den týdne. Označení filtru : Světelná signalizace potřeby čištění filtru. Dezodorační filtr s dlouhou životností : Oxidační a redukční účinky iontů generovaných pomocí ultra jemných keramických částic, umístěných ve filtrech, účinně eliminují absorbované pachy. Jablečný katechinový filtr : Jemné prachové částice, spóry a mikroorganismy jsou pohlcovány filtrem, nabitým statickou elektřinou a jejich dalšší růst je brzděn polyfenolickým extraktem z jablek.

PDFKatalog ASYG09LTCA (243KB)

PDFKatalog Volitelné Příslušenství (426KB)


Specifikace

Vnitřní Jednotka : ASYG09LTCA

Venkovní Jednotka : AOYG09LTC

Provozní režim Chlazení Topení
Výkon kW 2.5(0.9-3.5) 3.2(0.9-5.4)
Příkon kW 0.505 0.660
EER W/W 4.95 -
COP W/W - 4.85
Pdesign*1 (@-10°C) kW 2.5 3.0
SEER W/W 8.50 -
SCOP (Průměr) W/W - 4.60
Energetická třída
(Topení : Průměr)
- A+++ -
- - A++
Provozní proud A 2.6 3.3
Roční spotřeba energie kWh/a 103 912
Teplotní provozní rozsah °CDB -10~43 -20~24
Jednotka Vnitřní Venkovní
Vzduchová výměna (High) m³/h 800 1,700
Čisté rozměry (V׊×H) mm 282×870×185 540×790×290
Hmotnost kg(lbs) 9.5(21) 33(73)
Hladina akustického tlaku (H/M/L/Q) dB(A) 42/36/32/21 48
Akustický výkon dB(A) 59 63
Φ odvodu kondenzátu mm 13.8 15.8 to 16.7
Systémové údaje  
Napájení V/Φ/Hz 230/1/50
Odvlhčení I/h 1.3
Φ připojovacího potrubí (malé/velké) mm 6.35/9.52
Max. délka potrubí m 20(15)
Max. výškový rozdíl m 15
Chladivo (potenciál globálního oteplování) - R410A(1,975)

*1: Pdesign - Návrhové chladicí zatힾení / Návrhové topné zatힾení (při -10°C)

Zpět nahoru


Volitelné Příslušenství


Drájtový dájlkový ovladač
UTY-RNNYM


Drájtový dájlkový ovladač
UTY-RVNYM


Jednoduchý dájlkový ovladač
UTY-RSNYM


Komunikační deska
UTY-TWBXF


Sada pro externí připojení
UTY-XWZXZ5


Zpět nahoru


Rozměry

Vnitřní rozměry : 282×870×185mm


 

Zpět nahoru


Go back to previous page