Split systémy

Funkce ikona

Komfortní funkce

 • Senzor lidské přítomnosti
  Tento senzor zachycuje pohyb osob v místnosti.
 • Nastavení lopatky nahorů/dolů
  Lopatky se automaticky nastavují nahoru nebo dolů.
 • Automatické dvojité nastavení
  Komplexní nastavení lopatek umožžní automatické nastavování horizontálního a vertikálního směru.
 • Nastavení automatického proudění vzduchu
  Mikro-počítač automaticky nastaví proudění vzduchu tak, aby se přizpůsobilo změnám pokojové teploty.
 • Auto restart
  V případě dočasného výpadku proudu, se následně klimatizace zapne v tom samém provozním režžimu, jakmile se přívod proudu obnoví.
 • Automatická změna
  Jednotka se automaticky přepíná mezi režimy topení a chlazení podle nastavené teploty a pokojové teploty.
 • Provoz při teplotě 10°C
  Pokojovou teplotu lze nastavit tak, aby neklesla pod 10°C, cožž znamená, žže pokoj se příliš neprochladí, pokud není obýván.
 • Připojitelné distribuční potrubí
  Flexibilní připojení pro vedení vzduchu a trubek.
 • Připojitelné potrubí přívodu čerstvého vzduchu
  Připojitelné k potrubí pro přívod čerstvého vzduchu
 • Nasávání čerstvého vzduchu
  Čerstvý vzduch lze nasát ventilátorem, který může být zapojen pomocí externí řídící jednotky.
 • Ekonomický režim
  Omezuje maximální provozní proud a provoz je o nižšžší spotřeběel. energie.
 • Režžim vysokého výkonu
  Provoz při max. proudění vzduchu a max. rychlosti kompresoru rychle místnost uvede do komfortního stavu.
 • Režim nízké hlučnosti
  Lze zvolit hladinu hluku venkovní jednotky.

 

 • Modely s regulací V-PAM
 • Modely s regulací i-PAM

Výhodné funkce

 • Spánkový časovač
  Mikro počítač postupně automaticky mění pokojovou teplotu tak, aby byly vytvořeny příjemné podmínky pro spánek.
 • Programový časovač
  Tento digitální časovač umožní výběr jedné ze čtyř možžností ON, OFF, ON → OFF nebo OFF → ON.
 • Týdenní časovač
  Různý ON-OFF čas lze nastavit na kažždý den týdne.
 • Týdenní + zpětný časovač
  Tento časovač umí nastavit teplotu ve dvou časových rozpětích a na kažždý den týdne.
 • Označení filtru
  Světelná signalizace potřeby čištění filtru.

Čistící funkce

 • Dezodorační filtr s dlouhou životností
  Oxidační a redukční účinky iontů generovaných pomocí ultra jemných keramických částic, umístěných ve filtrech, účinně eliminují absorbované pachy.
 • Jablečný katechinový filtr
  Jemné prachové částice, spóry a mikroorganismy jsou pohlcovány filtrem, nabitým statickou elektřinou a jejich dalšší růst je brzděn polyfenolickým extraktem z jablek.
 • Omyvatelný panel
  Snadné omývání.


 

Zpět na předcházející stránkuZpět nahoru


Go back to previous page