Split systémy

Podstropní

ABYG30LRTE

Vlastnosti

Rozměry

Volitelné

Specifikace


ABYG30LRTE Vnitřní Jednotka

ABYG30LRTE Dálkový ovladač

AOYG30LETL Venkovní Jednotka

Chladný8.5kW
Toplo10.0kW
ALL DC

  • Možžnosti instalace
  • Odčerpání kondenzátu (volitelné přísluššenství)
  • Snadná instalace
  • Dvojitý automatický pohyb lamel
  • Provoz při nízkých venkovních teplotách
  • Nasávání čerstvého vzduchu
Modely s regulací i-PAM Automatické dvojité nastavení : Komplexní nastavení lopatek umožžní automatické nastavování horizontálního a vertikálního směru. Nastavení automatického proudění vzduchu : Mikro-počítač automaticky nastaví proudění vzduchu tak, aby se přizpůsobilo změnám pokojové teploty. Auto restart : V případě dočasného výpadku proudu, se následně klimatizace zapne v tom samém provozním režžimu, jakmile se přívod proudu obnoví. Automatická změna : Jednotka se automaticky přepíná mezi režimy topení a chlazení podle nastavené teploty a pokojové teploty. Provoz při teplotě 10°C : Pokojovou teplotu lze nastavit tak, aby neklesla pod 10&degC, cožž znamená, žže pokoj se příliš neprochladí, pokud není obýván. Připojitelné potrubí přívodu čerstvého vzduchu : Připojitelné k potrubí pro přívod čerstvého vzduchu Ekonomický režim : Omezuje maximální provozní proud a provoz je o nižšžší spotřeběel. energie. Spánkový časovač : Mikro počítač postupně automaticky mění pokojovou teplotu tak, aby byly vytvořeny příjemné podmínky pro spánek. Programový časovač : Tento digitální časovač umožní výběr jedné ze čtyř možžností ON, OFF, ON → OFF nebo OFF → ON. Označení filtru : Světelná signalizace potřeby čištění filtru.

PDFKatalog ABYG30LRTE (198KB)

PDFKatalog Volitelné Příslušenství (426KB)


Specifikace

Vnitřní Jednotka : ABYG30LRTE

Venkovní Jednotka : AOYG30LETL

Provozní režim Chlazení Topení
Výkon kW 8.5(2.8~10.0) 10.0(2.7~11.2)
Příkon kW 2.65 2.77
EER W/W 3.21 -
COP W/W - 3.61
Pdesign*1 kW 8.5 8.0
SEER W/W 6.10 -
SCOP W/W - 4.20
Energetická třída - A++ -
- - A+
Provozní proud A 11.6 12.2
Roční spotřeba energie kWh/a 487 2662
Teplotní provozní rozsah °CDB -15~46 -15~24
Jednotka Vnitřní Venkovní
Vzduchová výměna (High) m³/h 1660 3600
Čisté rozměry (V׊×H) mm 240×1660×700 830×900×330
Hmotnost kg(lbs) 46(101) 61(135)
Hladina akustického tlaku (H/M/L/Q) dB(A) 45/43/37/32 53
Akustický výkon dB(A) 57 68
Φ odvodu kondenzátu mm 21.5 26.0
Systémové údaje  
Napájení V/Φ/Hz 230/1/50
Odvlhčení I/h 2.5
Rozasah statického tlaku (standardní) Pa 30 to 150(60)
Φ připojovacího potrubí (malé/velké) mm 9.52/15.88
Max. délka potrubí m 50(20)
Max. výškový rozdíl m 30
Chladivo (potenciál globálního oteplování) - R410A(1,975)

*1: Pdesign - Návrhové chladicí zatힾení / Návrhové topné zatힾení

Zpět nahoru


Volitelné Příslušenství


Drájtový dájlkový ovladač
UTY-RNNYM


Drájtový dájlkový ovladač
UTY-RVNYM


Jednoduchý dájlkový ovladač
UTY-RSNYM


Čerpadle kondenzátu
UTR-DPB24T


Sada pro externí připojení
UTY-XWZX


Sada pro externí připojení
UTY-XWZXZ2


Sada pro externí připojení
UTY-XWZXZ3


Držák dálkového ovladače
UTD-ECS5A


Příruba (kruhová)
UTD-RF204


Zpět nahoru


Rozměry

Vnitřní rozměry : 240×1660×700mm


 

Zpět nahoru


Go back to previous page