Split systémy

Kazetový

 

Vlastnosti

Vysoce výkonný ventilátor s trojrozměrnou lopatkou

Předchozí ventilátor :
Vzduch procházející přes tepelný výměník je rozváděn nerovnoměrně, proto proudí pouze u stropu.

Nový turbo ventilátor:
Vysoká účinnost při distribuci vzduchu je dosažžena díky nové trojrozměrné lopatce, která zvyššuje objem vzduchu procházející tepelným výměníkem.


Zpět nahoru


Vylepššené proudění vzduchu

Nová žžaluzie: Tvar žžaluzie umožní distribuci vzduchu tak, žže zůstává prostor mezi jednotkou a stropem, a tím umožžní proudění vzduchu do většší dálky a ššířky.


Mnohem menšší nepravidelnost teploty díky šširokému rozprostření proudění vzduchu.

 Zpět nahoru


Dodatečná úprava závěsu je možžná i po instalaci

Úprava je možžná pouhým odstraněním rohové části.

Zpět nahoru


Čerpadlo kondenzátu

850mm

Zpět nahoru


Provoz při nízkých venkovních teplotách

Chlazení : 46°C ~ -15°C

Topení : 24°C ~ -15°C


 

Zpět nahoru


Go back to previous page