Multi Split systémy

Multi pro 8 místností

Up to 8 units

 

Vlastnosti

Vysoká účinnost a kompaktní design

Kompaktní venkovní jednotka

Příklad 14kW multi splitového modelu: 1290 mm , Nový model [výškový rozdíl 29%]: 914 mm

Zpět nahoru


Inovovaná technologie

Velký ventilátor s vysokou účinností :
Instalace nového ventilátoru s vysokou účinností.

DC motor ventilátoru :
Efektivního provozu a vysoké účinnosti je dosaženo použžitím malého DC motoru ventilátoru.

Tepelný výměník :
Zmenššené kompaktní velikosti a energetické úspory je dosažženo sjednocením vysoké hustoty potrubí a 3-okruhového tepelného výměníku.

DC dvojitý rotační kompresor s vysokou účinností :
Velký výkon, nízká hlučnost, použžití velkokapacitního DC dvojitého rotačního kompresoru.

Zpět nahoru


Velká sezónní účinnost

Aktuální provoz je vedený na základě měnících se venkovních teplot v závislosti na počasí a ročním období, navíc, zvlṚtě u multi systémů ne vššechny místnosti jsou chlazeny nebo vytápěny po celou dobu.
Takžže více nežž 90 % aktuálního provozního času klimatizace pracují na částečný výkon namísto jmenovitého výkonu.
Po zvើení této skutečnosti jsme se zaměřili na provoz, který ššetří energie a vychází z aktuálního využžívání klimatizace.
Účinnost při částečném vytížžení se dramaticky navýššila díky naššemu nově vyvinutému ALL DC a inverterovému systému.

EER 4.75 (50% zátěž)

Zpět nahoru


Více komfortu

Rychlé dosažžení komfortu díky optimalizovanému ovládání chladiva

V kažždé místnosti je dosažženo nastavené hodnoty velmi rychle a komfortně díky optimalizovanému ovládání chladiva.

Zpět nahoru


Centrální dálkový ovladač (Volitelný)

Centrální dálkový ovladač vyvinutý pro aplikace v obytných rezidencích.
Vššechny vnitřní jednotky mohou být skupinově ovládány pomocí jednoduchých povelů.
Plánované řízení a dalšší funkce lze využžívat k dosažžení ješště vyšššší energetické úspory.

Centrální a individuální ovládání

Skupinové ovládání až 8 vnitřních jednotek. Nastavení teploty, proudění vzduchu a nepovolení dálkového ovladače lze u vššech vnitřních jednotek nastavit skupinově.

Užživatelsky příjemný provoz

Velká obrazovka s LED podsvícením a velký přehledný ovládací panel.

Vícejazyčná podpora

Koresponduje s 9-ti různými jazykovými mutacemi (angličtina, němčina, francouzšština, ššpanělšština, rušština, portugalšština, italšština, řečtina a turečtina).

UTY-DMMYM


Systémová konfigurace

Adresace není vyžadována. Řídí max. 1 multi systém. Řídí až 8 vnitřních jednotek. Adresace není vyžadována*

Když jsou vnitřní jednotky připojené k distributoru chladiva, je adresa každé vnitřní jednotky nastavena automaticky.

*Poznámka :
Křížící se propojení není v chladivovém systému povoleno. Skupinové nastavení není povoleno.

Zpět nahoru


Režžim temperování na 10°C

Při odchodu z místnosti se spustí minimální topný režžim a pokojová teplota se udržžuje na 10°C.


Zpět nahoru


Ekonomický provoz

Ekonomický provoz ššetří energii, protožže nastavená teplota vnitřní jednotky se posouvá o 1°C a maximální el. hodnota venkovní jednotky je potlačena.


Zpět nahoru


Nepovolená nastavení

Dálkové ovládání vššech vnitřních jednotek má funkci lock (zámek), aby se předeššlo neoprávněnému nastavování provozů v různých místnostech.
Centrální dálkový ovladač má taky klíčovou funkci lock (zámek), aby se zabránilo dětem si s ním hrát atd.

Zpět nahoru


Týdenní časovač

Během dne lze 4x nastavit ON/OFF. Dva týdenní programy lze nastavit tak, aby odpovídaly chladicí a topné sezóně.


Zpět nahoru


Tichý provoz

Uživatel si můžže vybrat ze 4 úrovní hlučinstalaci. Čas provozu lze nastavit pomocí časovače.


Zpět nahoru


Flexibilní design & snadná instalace

Velkokapacitní zapojení

Ažž 8 vnitřních jednotek lze zapojit k jedné venkovní jednotce. Připojitelná kapacita vnitřních jednotek činí maximálně 130%. Vyhovuje jakémukoliv rozvržžení místnosti.

Zpět nahoru


Dlouhé potrubí

Instalace i do výšškových obytných domů nebo komerčních budov.

Celková délka potrubí max. 115 m

Skutečná délka potrubí max. 70 m. Délka potrubí mezi vnitřní jednotkou a distributorem chladiva max. 15 m. Výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 30 m. Výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami max. 15 m.

Zpět nahoru


ŠŠroubové spoje potrubí a jednoduchá instalace minimalizují chyby v zapojení.

Automatická kontrola správnosti zapojení: Kontrolní funkce odhalí případné chyby v elektrickém zapojení. / Jednoduché připojení kabeláže bez křížení : Elektrické zapojení, které je stejné jako u jednoduchého spiltu nebo multi splitu. / Jednoduché flare propojení

Zpět nahoru


Distributor chladiva lze nainstalovat flexibilně

Povolené směry montᾞe distributoru chladiva:

Zav욹ení ke stropu
Nezav칚ujte ke stropu, pokud se jedná o vertikální instalaci.

Horizontální zav칚ení na stěnu
Distributor nainstalujte tak, žže horní část směřuje dopředu.

Vertikální zavěšení na stěnu
Distributor nainstalujte tak, aby ovládací box směřoval nahoru.

 

Zpět nahoru


Go back to previous page