WATERSTAGE (Vzduch voda)

SPLITOVÝ TYP S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TUV
High power série

Díky integrovanému zásobníku TUV dochází k úsporám místa při instalaci. Teplá voda okamžitě k dispozici díky vestavěnému zásobníku TUV. Volba topení nebo teplé užitková voda pomocí ovladače. Modely jednotek High power vynikají vysokým tepelným výkonem díky nově vyvinuté plynulé regulaci nastřikování chladiva a koaxiálnímu výměníku tepla.

 

Nákres systému s integrovaným TUV

Vlastnosti

Vysoký výkon a vysoká účinnost venkovní jednotky

DVOJITÝ ROTAČNÍ KOMPRESOR s plynulou regulací nastřikování chladiva

Dosahuje vysokou kondenzační teplotu bez přehřívání výtlačného plynu díky plynulé regulaci nastřikování chladiva. Proto kondenzační teplota stoupá výše než v normálním okruhu.  Vyšší teploty vody je dosaženo regulací vstřikovaného množství chladiva

Optimalizace provozu chladivového okruhu

Modely High power dosahují velkého výkonu a vysoké účinnosti díky dvěma senzorům a regulaci řídící ohřev vody

Přesné ovládání teploty pomocí technologie DC inverteru

Zpět nahoru


Kompaktní hydraulická jednota s nádrží na TUV

Úspora místa díky vestavěné nádrži na TUV

Úspora instalačního prostoru až 50%


Zpět nahoru


Výkonné topení

Modely High power splní požadavek na výstupní vodu vysoké teploty a velký topný výkon dokonce i při nízkých teplotách okolního vzduchu díky nově vyvinuté technologii nastřikování chladiva.
Je tak možné dodávat vodu o vysoké teplotě a ohřívat pokoje okamžitě v chladných oblastech během zimy.

VYSOKÁ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY

Teplota vody 60°C při venkovní teplotě -20°C

Vysoká teplota výstupní vody 60°C se udrží až do -20°C venkovní teploty bez nutnosti využití záložního zdroje tepla.

*
Pokud si přejete zvýšit teplotu výstupní vody, použijte přídavný záložní zdroj tepla

VELKÝ PROVOZNÍ ROZSAH AŽ DO -25°C

Až do -25°C venkovní teploty

Vylepšený provozní rozsah až do -25°C venkovní teploty


VYSOKÝ TOPNÝ VÝKON

Udržení jmenovitého topného výkonu při venkovní teplotě -7°C

Zpět nahoru


Vysoká účinnost

Technologie nastřikování chladiva a optimalizace provozu chladivového okruhu. Modely High power dosahují velkého výkonu a vysoké účinnosti díky dvěma senzorům a regulaci řídící ohřev vody.

Vysoké COP

5kW : 4.52, 6kW : 4.27, 8kW : 4.08, 10kW : 4.02

Zpět nahoru


Inteligentní ovládání

DVOUZÓNOVÉ INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ*

AUTOMATICKÁ EKVITERMNÍ REGULACE

Automatická regulace teploty v souladu s ekvitermní křivkou (závisí na koncové a venkovní teplotě)


DVOUSTUPŇOVÝ TICHÝ REŽIM*

Venkovní jednotky je možné přepnout na tichý chod v závislosti na instalačním prostředí.

FUNKCE ÚTLUMU V DOBĚ ENERGETICKÝCH ŠPIČEK

Tato funkce provádí regulaci maximálního proudu zařízení, a tím snížení spotřeby energie.

DALŠÍ VLASTNOSTI

  • Režim chlazení je také možný*
  • Funkce anti-legionella
  • Záložní elektrický ohřívač
  • Připojení webového serveru*

* je nutné volitelné příslušenství

Zpět nahoru


Vysoká spolehlivost

VELKÁ ODOLNOST

  • Ochrana proti korozi
  • Bez použití průtokového spínače a filtru

SNADNÁ INSTALACE A ÚDRŽBA

  • ŸVšechny hydraulické komponenty jsou vestavěné, a tak nejsou nutné žádné dodatečné komponenty.
  • ŸSnadný přístup pro údržbu.
  • ŸFunkce stahování chladiva.

NOUZOVÝ PROVOZ

Do systému je teplá voda průběžně dodávána pomocí zabudovaného záložního ohřívače nebo kotle, dokonce i když se objeví nouzové hlášení.

 

Zpět nahoru


Go back to previous page