WATERSTAGE (Vzduch voda)

SPLITOVÝ TYP S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TUV
Komfortní série

Přesné ovládání teploty u jednotek komfortní série pomocí technologie DC inverteru.

 

Nákres systému s integrovaným TUV

Vlastnosti

Vysoce účinná technologie

DC MOTOR VENTILÁTORU

Vysoký výkon a velká účinnost malého motoru ventilátoru

VYSOCE ÚČINNÁ 190L NÁDRŽ NA TUV

Nízké tepelné ztráty díky instalaci

DC DVOJITÝ ROTAČNÍ KOMPRESOR

Vysoce účinný DC dvojitý rotační kompresor

DC INVERTER

Plynulé ovládání teploty pomocí technologie DC inverteru

VYSOCE VÝKONNÝ KOAXIÁLNÍ TEPELNÝ VÝMĚNÍK

VYSOCE ÚČINNÉ ČERPADLO TŘÍDY A

Energeticky úsporné čerpadlo s funkcí nastavení požadovaného objemu nebo tlaku.Zpět nahoru


Vysoká účinnost & Komfort

VYSOKÁ COP

Vysoké hodnoty COP pro všechny třídy

5kW : 4.52, 6kW : 4.27, 8kW : 4.08, 10kW : 4.02

VYSOKÁ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY

Teplota vody 55°C při venkovní teplotě -7°C

Maximální teplota výstupní vody 55°C bez záložního zdroje tepla. Vysoká teplota výstupní vody se udrží i při venkovní teplotě -7°C.


*
Pokud si přejete zvýšit teplotu výstupní vody, použijte přídavný záložní zdroj tepla

ŠIROKÝ PROVOZNÍ ROZSAH

Až do -20°C venkovní teploty

Vylepšený provozní rozsah až do -20°C venkovní teplotyZpět nahoru


Inteligentní ovládání

DVOUZÓNOVÉ INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ*

* je nutné volitelné příslušenství

AUTOMATICKÁ EKVITERMNÍ REGULACE

Automatická regulace teploty v souladu s ekvitermní křivkou (závisí na koncové a venkovní teplotě)


DALŠÍ VLASTNOSTI

  • Režim chlazení je také možný*
  • Funkce anti-legionella
  • Je možné připojit kotel (lokální dodavatel)

* je nutné volitelné příslušenství

Zpět nahoru


Vysoká spolehlivost

VELKÁ ODOLNOST

  • Ochrana proti korozi
  • Bez použití průtokového spínače a filtru

NOUZOVÝ PROVOZ

Do systému je teplá voda průběžně dodávána pomocí zabudovaného záložního ohřívače nebo kotle, dokonce i když se objeví nouzové hlášení.

 

Zpět nahoru


Go back to previous page