WATERSTAGE (Vzduch voda)

SPLITOVÝ TYP
Komfortní série

Přesné ovládání teploty u jednotek komfortní série pomocí technologie DC inverteru.

 

Kaskádové připojení

Velké kapacity lze dosáhnout kombinací až tří systémů do jednoho řídicího obvodu.

Vlastnosti

Vysoce účinná technologie

DC MOTOR VENTILÁTORU
 

Vysoký výkon a velká účinnost malého motoru ventilátoru

VYSOCE VÝKONNÝ KOAXIÁLNÍ TEPELNÝ VÝMĚNÍK

Dvoutrubkový vodní teplený výměník s vestavěnou nádrží

DC DVOJITÝ ROTAČNÍ KOMPRESOR

Vysoce účinný DC dvojitý rotační kompresor

DC INVERTER

Plynulé ovládání teploty pomocí technologie DC inverteru


Zpět nahoru


Vysoká účinnost & Komfort

VYSOKÁ COP

Vysoké hodnoty COP pro všechny třídy

5kW : 4.52, 6kW : 4.27, 8kW : 4.08, 10kW : 4.02

VYSOKÁ TEPLOTA VÝSTUPNÍ VODY

Teplota vody 55°C při venkovní teplotě -7°C

Maximální teplota výstupní vody 55°C bez záložního zdroje tepla. Vysoká teplota výstupní vody se udrží i při venkovní teplotě -7°C.


*
Pokud si přejete zvýšit teplotu výstupní vody, použijte přídavný záložní zdroj tepla

ŠIROKÝ PROVOZNÍ ROZSAH

Až do -20°C venkovní teploty

Vylepšený provozní rozsah až do -20°C venkovní teplotyZpět nahoru


Inteligentní ovládání

DVOUZÓNOVÉ INDIVIDUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ*

* je nutné volitelné příslušenství

AUTOMATICKÁ EKVITERMNÍ REGULACE

Automatická regulace teploty v souladu s ekvitermní křivkou (závisí na koncové a venkovní teplotě)


DALŠÍ VLASTNOSTI

  • Režim chlazení je také možný*.
  • Funkce anti-legionella
  • Je možné připojit kotel (lokální dodavatel)

* je nutné volitelné příslušenství

Zpět nahoru


Vysoká spolehlivost

VELKÁ ODOLNOST

  • Ochrana proti korozi
  • Bez použití průtokového spínače a filtru

NOUZOVÝ PROVOZ

Do systému je teplá voda průběžně dodávána pomocí zabudovaného záložního ohřívače nebo kotle, dokonce i když se objeví nouzové hlášení.

 

Zpět nahoru


Go back to previous page