• O nás
  • > Ochrana životního prostředí

O nás

Ochrana životního prostředí

Energetická a ekologická úspora

Uvědomělé řešení problémů spojených se životním prostředím, zdroji a globálním oteplováním.

Jako mezinárodní společnost, FUJITSU GENERAL definuje svůj přínos pro vývoj trvalé ekonomické společnosti jako svůj nejdůležitější cíl. Fujitsu General se zabývá různými aktivitami pro ochranu životního prostředí, které zahrnují prodej, údržbu a dostupnost svých výrobků, ale také sleduje svůj cíl, kontinuálně zlepšovat energetickou účinnost nabízených výrobků.

Koncept ochrany životního prostředí v korporátní filozofii.

Fujitsu General pohlíží na ochranu životního prostřední jako na základní kompoment své korporátní filozofie. Aplikací našeho technologického know-how z oblasti IT a dislokací našich kreativních sil podporujeme trvalý vývoj naší společnosti. Dodržováním všech zákonů a nařízení týkajících se životního prostředí podporujeme další měřítka ochrany životního prostředí formou našich vlastních iniciativ. Prostředky individuálně nebo celkově efektivních měření přispíváme k uchování našich přírodních zdrojů a bohatého životního prostředí pro budoucí generace.

Zásady

  • S maximálním úsilím minimalizujeme environmentální znečišťování našimi výrobky během jejich celkého životního cyklu.
  • Zavazujeme se nakládat se surovinami a energii vynalézavými způsoby a vykonávat "3-R přístup" (snižovat, znovu využívat, recyklovat), abychom vyráběli produkty, které jsou maximálně nezávadné pro životní prostředí.
  • Minimalizujeme rizika ohrožení lidského zdraví a životního prostředí oddělovaním škodlivých substancí v našich výrobcích a likvidací odpadu.
  • Naše výrobky pomáhají zákazníkům snižovat znečištění a zlepšovat svů vlastní přínos životnímu prostředí.
  • Poskytujeme informace o našich environmentálních aktivitách, produktech a službách a uplatňujeme nápady a kritiky, které by mohly nadále zlepšovat náš environmentální program.
  • Podporujeme naše zaměstnance v úsilí o lepší životní prostředí a informujeme je o jejich odpovědnosti vůči společnosti.

 

Zpět nahoru


  • Ochrana životního prostředí
Go back to previous page