FUJITSU SYMBOL MARK

FUJITSU GENERAL

Thailand

Go to English homepage

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ตั้ง

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

Address:
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง I-EA-T เขตประกอบการเสรี 1
92/10 ม.2 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20230
ประเทศไทย

โทรศัพท์: +66-38-490-440, 441, 442, 443, 444

โทรสาร: +66-38-768-891

ประวัติบริษัท

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2542 และเปิดดำเนินการในเดือนพฤษภาคมของปีเดียวกัน บริษัทของเราเป็นบริษัทวิศวกรรมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษในด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ โดยมุ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมนุษยชาติ เทคโนโลยีถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยบริษัทในกลุ่ม ฟูจิตสึ เจเนอรัล ได้สร้างสมพื้นฐานที่สำคัญในการใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์มาช้านาน

บริษัท ฟูจิตสึ เจเนอรัล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด - รูปภาพ

วันที่ก่อตั้ง 4 กุมภาพันธ์ 2542
เงินทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
พื้นที่ 1,080 ตารางเมตร
พื้นที่อาคาร 1,080 ตารางเมตร
จำนวนพนักงาน 34 คน (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2551)
ประเภทธุรกิจ วิจัยและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ

 

ด้านบนของหน้า


กลุ่ม ฟูจิตสึ เจเนอรัล

ติดต่อ